Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Dzień Ochrony Danych Osobowych przypada 28 stycznia 2024 r. Został ustanowiony przez Komitet Ministrów Rady Europy dla upamiętnienia rocznicy otwarcia do podpisu Konwencji 108 Rady Europy – najstarszego aktu prawnego o zasięgu międzynarodowym, który kompleksowo reguluje zagadnienia związane z ochroną danych osobowych.

 

Czym są dane osobowe?

Mogą to być: nasze imię i nazwisko, data urodzenia, lokalizacja, dane bankowe, różnego rodzaju preferencje i wybory. W dzisiejszych czasach dostępu do tych informacji wymaga niemal każda strona internetowa, której używamy i aplikacja, z której korzystamy. Co następnie dzieje się z naszymi danymi? Jeżeli udzieliliśmy odpowiednich zgód, są one przekazywane do wszystkich innych podmiotów należących do danego konglomeratu. Dane osobowe to też informacje o nas, które udostępniamy w mediach społecznościowych. Jeżeli nie jesteśmy ostrożni i nieodpowiednio dbamy o swoje dane, możemy paść ofiarą oszustów. Z pomocą naszych informacji bankowych mogą oni w naszym imieniu dokonywać różnych operacji finansowych.

 

Jak się chronić?

Przede wszystkim warto poznać przepisy i być świadomym, jakie informacje strony i firmy mogą od nas pobierać, a jakie nie. Jeżeli mamy wątpliwości co do strony, czy aplikacji, nie udzielajmy jej dostępu do naszej lokalizacji, zdjęć, czy kontaktów. Nigdy nie publikujmy w Internecie zdjęć naszych dokumentów: dowodu osobistego, paszportu i karty kredytowej. Zmieniajmy często hasła, nie wypełniajmy w Internecie zbędnych formularzy z naszymi danymi, niszczmy starą korespondencję przed jej wyrzuceniem. Traktujmy nasze dane osobowe tak samo jak nasz dobytek – nie udostępniajmy ich obcym. Dane osobowe to obecnie cenna waluta – dlatego powinniśmy ją szczególnie chronić.