Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl
[19.09.2021] KDU należy się uczniom, którzy na koniec roku szkolnego lub półrocza osiągnęli następującą średnią:
Szkoła Podstawowa
klasy IV-VI- 5,50
klasy VII- VIII- 5,20
Liceum Ogólnokształcące - 5,0
Załączniki: 1 2 3 4