Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

W przyszłym roku szkolnym planujemy utworzyć w naszej szkole klasę IV DSD z rozszerzonym programem języka niemieckiego.

Uczniowie w klasie IV będą mieli tygodniowo 2 godziny zajęć języka niemieckiego.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani zapisem Waszego dziecka do tej klasy, prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej w sekretariacie szkoły do 09 czerwca 2023 r. Deklaracje są dostępne w sekretariacie (wersja papierowa) oraz na stronie internetowej szkoły (do wydruku). W przypadku dużej liczby chętnych przy kwalifikowaniu dziecka do klasy DSD brana będzie pod uwagę opinia dotychczasowego wychowawcy.

[pobierz deklarację]