Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Nabór do klasy pierwszej

w Szkole Podstawowej nr 24 im. Jana Pawła II w Kaliszu

na rok szkolny 2023/2024

 

- Przyjmowanie zgłoszeń od rodziców dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły: od 27 lutego 2023 r.
- Zapisy wyłącznie elektronicznie: https://sp-kalisz.nabory.pl/
- WNIOSKÓW NIE NALEŻY DRUKOWAĆ I PRZYNOSIĆ DO SZKOŁY!
- do 1 czerwca 2023 r. rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły proszeni są o dostarczenie Kwestionariusza (do pobrania ze strony szkoły, zakładka Kwestionariusz) oraz dwóch zdjęć dziecka do sekretariatu szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.
- Rekrutacja do klas pierwszych dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły: od 1 do 9 czerwca 2023 r. (zostanie przeprowadzona tylko w przypadku, gdy w szkole będą wolne miejsca).
- Rekrutacja odbywa się  elektronicznie:  https://sp-kalisz.nabory.pl/ Wypełniony wniosek należy wydrukować i dostarczyć do sekretariatu szkoły (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00) wraz z Kwestionariuszem (do pobrania na stronie szkoły) i dwoma zdjęciami.
- Potwierdzenie woli przyjęcia odbywa się w formie elektronicznej.