Wsparcie szkolne

Nabór do SP 24

Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Jeśli myślisz o nauce w VII Liceum Ogólnokształcącym Szkoła Mistrzostwa Sportowego (klasy sportowe / klasy ogólne), to będą Ci potrzebne poniższe dokumenty:

  • wniosek (wydruk z elektronicznego systemu NABO) (klasy sportowe i klasy ogólne)
  • kwestionariusz osobowy (klasy sportowe i klasy ogólne)
  • ankieta kandydata (klasy sportowe)
  • zaświadczenie od lekarza (sportowego lub pierwszego kontaktu) o braku przeciwwskazań do nauki w szkole sportowej (klasy sportowe)
  • dwie fotografie (wym. ok. 30 x 42 mm)

 

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie szkoły do 31 maja bieżącego roku.

W terminie od 21 czerwca 2019 r. do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00 powyższą dokumentację należy uzupełnić o

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej/ gimnazjum (klasy sportowe i klasy ogólne)
  • zaświadczenie o wyniku egzaminu końcowego (klasy sportowe i klasy ogólne)

 

Przed złożeniem dokumentów koniecznie zapoznaj się z poniższymi zakładkami:

harmonogram rekrutacji

przeliczanie punktów - gimnazjum

przeliczanie punktów - szkoła podstawowa

zasady rekrutacji po gimnazjum

zasady rekrutacji po szkole podstawowej

Prezentacja nt. rekrutacji rocznika 2019/2010 - źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej

Bursa w Kaliszu