Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

PODSTAWOWE INFORMACJE O EGZAMINIE GIMNAZJALNYM

przeprowadzanym w roku szkolnym 2017/2018

Egzamin gimnazjalny odbędzie się:

 

18 kwietnia 2018 r.- część humanistyczna

9.00-10.00 historia i wiedza o społeczeństwie (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 20 min.)

11.00-12.30 język polski (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 45 min.)

 

19 kwietnia 2018 r.- część matematyczno-przyrodnicza

9.00-10.00 przedmioty przyrodnicze (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 20 min.)

11.00-12.30 matematyka (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 45 min.)

 

20 kwietnia 2018 r.- część językowa

9.00-10.00 język obcy na poziomie podstawowym (dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 20 min.)

11.00-12.00 język obcy na poziomie rozszerzonym(dla uczniów uprawnionych czas może być przedłużony o 20 min.)

 

Dla ucznia, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do egzaminu gimnazjalnego lub danego zakresu albo poziomu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym albo przerwał lub któremu przerwano i unieważniono dany zakres albo poziom odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie głównym, również z przyczyn losowych lub zdrowotnych, do egzaminu gimnazjalnego przystępuje w terminie dodatkowym: 4,5,6 czerwca 2018 r.

 

Zasady obowiązujące podczas egzaminu:

 1. Losowanie numeru stolika, przy którym uczeń będzie pracował.
 2. Kodowanie arkusza egzaminacyjnego.
 3. Sprawdzanie kompletności arkusza egzaminacyjnego.
 4. Rozpoczynanie pracy z arkuszem po otrzymaniu pozwolenia od nauczyciela.
 5. Zgłaszanie konieczności skorzystania z toalety.
 6. Oddawania arkusza egzaminacyjnego po zakończeniu pracy poprzez zasygnalizowanie uniesioną ręką.
 7. Zaznaczanie odpowiedzi na karcie odpowiedzi.
 8. Dodatkowy czas (5 minut) przeznaczony na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.
 9. Zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali.
 10. Każdy zdający powinien mieć długopis lub pióro z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki - jeżeli trzeba je wykonać - uczniowie wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem. Nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników.
 11. Obowiązuje samodzielność rozwiązywanie zadań w czasie egzaminu.
 12. Wyniki egzaminu podane zostaną 15 czerwca 2018 r., a zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają 22 czerwca 2018 r.

 

Uwaga!

na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są:

-informatory o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012,

-przykładowe arkusze egzaminacyjne,

-arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017,

-sprawozdania z przebiegu egzaminu gimnazjalnego w poprzednich latach;