Dane adresowe

Zespół Szkół nr 9 w Kaliszu
ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 22-24
tel. 62 7685470
fax 62 7685480
zs9@zs9.kalisz.pl

Dnia 1 czerwca 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Ogólnopolskim Głosie Profilaktyki- Profilaktyka a Ty.

Akcja zorganizowana została przez Komendę Miejską Policji w Kaliszu.

 "PaT to program:

- mody na życie bez uzależnień;

- profilaktyki rówieśniczej;

- dobrych wiadomości, a nie protestów;

- zaproszeń, a nie wykluczeń;

- destygmatyzacji młodzieży wykluczonej lub środowiskowo marginalizowanej;

- bez nagród i działania za coś;

- nie robienia co się chce ale odpowiedzialności za siebie i innych.  

PaT to twórcza profilaktyka w działaniu bez fikcji i ulotek. PaT nie ma charakteru akcyjności i konkurencyjności. Społeczność PaT budowana jest na relacjach łączenia środowisk, wzajemnego wsparcia, wymiany doświadczeń i twórczych prezentacji.

PaT to głos młodzieży w profilaktyce uzależnień!"

   W programie akcji był przemarsz młodzieży ulicami miasta pod Ratusz, odczytanie odezwy społeczności PaT, zryw wolnych serc , spotkanie młodzieży z włodarzami miasta oraz warsztaty : zumby, hip hop, capoeira i teatralne.

Celem akcji było wyeliminowanie problemu uzależnień wśród uczniów kaliskich szkół oraz omówienie działań, które będą zapobiegać występowaniu uzależnień na terenie miasta Kalisza.

Anna Tempka, Magdalena Kowalczyk